Làm Sao Để Phân Biệt Được Khí Vạn Vật Trên Mặt Đất

“Khí” là một thứ vô cùng quan trọng đại lý phong thủy, mọi thứ tồn tại xung quanh ta đều có khí, khí vạn vật trên mặt đất đều luôn hiện hữu xung quanh ta. Vậy thực chất “ khí” là gì ? Nói đến khí, nhiều người cảm thấy hiểu, nhưng thực ra chưa hiểu rõ. …

Xem thêmLàm Sao Để Phân Biệt Được Khí Vạn Vật Trên Mặt Đất